เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ smart farmers

เทคโนโลยีช่วยจัดการการทำฟาร์มอัจฉริยะหรือ Smart farm ด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในที่นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง แบบ LAN และ WIFI

air420i®

The air420i® is a cost optimized model of industrial grade 4G LTE Wireless WAN cellular routers, gateways and VPN appliances that provide secure high-speed wireless communication to any devices and remote sites.

air440i®

The air440i® is one of the best innovations of designing 4G LTE Cellular Router with highest performance. The hardware based has designed on embedded system rules that use low power consumption and industrial design so that can be used in the extreme environment including the software design that concerns data security certified by nationwide standard while still maintaining its flexibility during performance.