เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ smart farmers

เทคโนโลยีช่วยจัดการการทำฟาร์มอัจฉริยะหรือ Smart farm ด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในที่นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง แบบ LAN และ WIFI