ตัวอย่าง Application Note

เพียงเชื่อมต่อ USB Harddisk ความจุสูงผ่าน USB Port และ Internet Gateway ผ่าน Ethernet Port และพัฒนาโปรแกรมบน iBoard อีกเพียงเล็กน้อย iBoard ของคุณก็จะกลายเป็น Bit Loader อันทรงพลังทันที